M3 stelt kwaliteit in mondzorg centraal

Op 2 december 2016 heeft M3 Mondzorg zich laten visiteren door aan de KNMT-verbonden tandartsen. De praktijk en alle tandartsen die er werkzaam zijn, hebben met succes het certificaat behaald! Daarmee voldoet M3 Mondzorg aan de eisen van een professionele tandartsenpraktijk.

In onze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft M3 Mondzorg zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen. Tijdens deze visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken of de praktijk goed georganiseerd is, de wet- en regelgeving naleeft en of de patiënt de zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van de visitatie heeft M3 het rapport met een evaluatie en aanbevelingen ontvangen. Met dit rapport kunnen we verder werken aan het verbeteren van de door ons geboden kwaliteit. Zo weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

M3 Mondzorg is gevisiteerd in december 2016. De geldigheid van het certificaat is 5 jaar. Meer informatie over de KNMT en de kwaliteitsnormen vindt u op www.knmt.nl