M3 Mondzorg heeft een eigen privacyreglement. Dit met als doel regels te bieden voor registratie en beheer van uw persoonsgegevens in het kader van uw privacy. Dat houdt onder meer in dat u als patiënt inzage kunt hebben in uw eigen gegevens, zelf eigenaar blijft van uw tandheelkundige dossier en dat wij derden alleen met uw toestemming uw gegevens mogen verstrekken met uitzondering van de in het privacyreglement beschreven artikelen. Het privacyreglement kunt u opvragen bij de balie van M3 Mondzorg.