Tandartskosten kinderen volledig vergoed

Een fluoridebehandeling, het sealen van de kiezen, een poetsinstructie bij de mondhygiëniste, een gaatje of een beugel? Uw tandarts geeft u graag meer informatie tijdens de periodieke controle van uw kind. Zorg ervoor dat we uw kind in ieder geval ieder half jaar op controle zien. Kinderen onder de 18 jaar krijgen tenslotte hun tandartskosten volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Ook het verplicht eigen risico geldt hier dan niet. De orthodontist wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Daar is een aanvullende verzekering voor nodig.

GRATIS hockeybitje?