Uw tevredenheid

Alle medewerkers van M3 Mondzorg zetten zich in om u een goede, professionele tandheelkundige zorg en service te geven. Toch kan het gebeuren dat u niet geheel tevreden bent. Het beste is om in een dergelijk geval niet met uw ongenoegen te blijven rondlopen, maar dit kenbaar te maken bij de betrokken medewerker. Vaak is rechtstreeks contact de snelste manier om uw onvrede of klacht aan de orde te stellen. U geeft op deze manier de organisatie de gelegenheid uw beleving te begrijpen, te herstellen en te verbeteren. Dit kan ook andere patiënten ten goede komen. Via onze baliemedewerker kunt u uw afspraak inplannen. 

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door de KNMT, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, de beroepsorganisatie van de tandartsen. Het TIP kan u advies geven hoe om te gaan met uw ontevredenheid. Het TIP is geen klachteninstantie. Het TIP is bereikbaar voor vragen van patiënten via een online formulier.

Heeft u bovenstaande geprobeerd en bent u samen niet tot een oplossing gekomen en kan het TIP u ook niet naar tevredenheid verder helpen, dan kunt u een beroep doen op de KNMT-Klachtenregeling.