M3 Mondzorg cliëntenraad

M3 Mondzorg is continu bezig de tandheelkundige zorg die zij haar patiënten biedt en de dienstverlening die daarmee samenhangt te verbeteren. Daarvoor kunnen wij uw inspraak goed gebruiken! De M3-cliëntenraad is het orgaan waar uw wensen en behoeften worden bewaakt en waarmee uw medezeggenschap wordt gewaarborgd binnen de processen van zorg en dienstverlening van M3.

De cliëntenraad komt 2 keer per jaar bijeen en geeft op die momenten het management van M3 Mondzorg advies over onderwerpen waarmee de zorg en dienstverlening aan alle patiënten van M3 verbeterd kan worden. Uiteraard is de raad onafhankelijk.

Momenteel is M3 Mondzorg bezig de M3-cliëntenraad op te richten. Wij zijn daarvoor op zoek naar patiënten die zich hiervoor kandidaat willen stellen. Heeft u interesse hierin en wilt u zich hiervoor kandidaat stellen dan kunt u een e-mail sturen naar clientenraad@m3.nl. Graag zien wij uw reactie voor 1 juni 2022 tegemoet. In dit bericht zien wij o.a. graag uw motivatie terug en een korte uitleg vanuit welke drijfveer deze rol bij u past.

De cliëntenraad bestaat uit één voorzitter en twee leden. Alle leden worden benoemd voor een periode van 3-4 jaar. De functies zijn onbezoldigd. Wel ontvangt u van ons een reiskostenvergoeding en een vaste vergoeding op jaarbasis voor uw inspanningen. Uiteraard stelt M3 de cliëntenraad een vergaderruimte ter beschikking en worden de bijeenkomsten met een sociaal moment gecombineerd.