M3 Mondzorg cliëntenraad

M3 Mondzorg is continu bezig de tandheelkundige zorg die zij haar patiënten biedt en de dienstverlening die daarmee samenhangt te verbeteren. Daarvoor kunnen wij uw inspraak goed gebruiken! De M3-cliëntenraad is het orgaan waar uw wensen en behoeften worden bewaakt en waarmee uw medezeggenschap wordt gewaarborgd binnen de processen van zorg en dienstverlening van M3.

De cliëntenraad komt 2 keer per jaar bijeen en geeft op die momenten het management van M3 Mondzorg advies over onderwerpen waarmee de zorg en dienstverlening aan alle patiënten van M3 verbeterd kan worden. Uiteraard is de raad onafhankelijk.

De cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:
Mr. C.D.M. (Carla) Lamers - voorzitter
F. (Fred) Schellens - vice-voorzitter
R. (Ria) Föllings secretaris/penningmeester

Mocht u in contact willen treden met de raad dan kunt u een e-mail sturen naar: M3clientenraad@gmail.com
Houdt u er rekening mee dat uw mail binnen 3-4 weken beantwoord wordt.

Mocht u als achterban interesse hebben kennis te nemen van de jaarstukken van de cliëntenraad of bepaalde informatie daarvan dan kunt u contact met ons opnemen.